Je dobré chovat se jako blázen nebo debil?

Je dobré chovat se jako blázen nebo debil?

Opustit občas tzv. komfortní zónu nemusí být na škodu. I tady však platí, že čeho je moc, toho je někdy příliš. Jde o vaše peníze, váš čas a vaši důstojnost, ale než pod dohledem nějakého hipsterského guru začnete běhat pozadu nebo jíst jogurty vidličkou, měli byste mít na paměti tři aspekty.


Není důležitá kvantita, ale kvalita

Je-li váš život něčím víc než jen sběrem zážitků, nemusíte být mimo komfortní zónu příliš často. Hlavní je správně poznat vhodný okamžik, kdy z ní vystoupit. A neměli byste výchovný význam svého „úletu“ přeceňovat. Můžete si namalovat černou tečku na čelo, pít čaj z cukřenky nebo psát e-maily tužkou, ale až budete široko daleko jediní, kdo může dát dýchání z úst do úst zapáchajícímu bezdomovci, stěží vám to pomůže překonat odpor.

Zbožným přáním je i domněnka, že časté opouštění komfortní zóny přispívá vašemu tvůrčímu myšlení. Divili byste se, kolik věhlasných spisovatelů, malířů nebo skladatelů do morku kosti nenávidělo dobrodružství. Žili usedle a bez vzrušení – tím jim byla práce, v níž ovšem z komfortní zóny vystupovali všichni do jednoho.

Nejde přece o kvantitu, ale o kvalitu.


Čím méně komfortu, tím víc konformity

V dnešní éře liberálního individualismu většina lidí maximalizuje svůj potenciál a uskutečňuje sny, jde do všeho naplno. Hlavním rysem této ideologie je, že si máte hledět svého a na ostatní brát jen nejnutnější ohledy. A přesně tohle káže mnoho „pryčzkomfortnízóny“ guru. Dívejte se cizím lidem drze do očí, dokud neuhnou, běžte si rozměnit někam, kde mají ceduli „drobné nerozměňujeme“, lehněte si ostatním pod nohy. Chovejte se jako debilové.

Jenže tím se vlastně učíte být konformnější. Snažíte se vyhovět společenskému očekávání, že máte být „zdravě“ drzí, troufalí. Z vaší nonkonformity se tak stává nový druh komfortu. Dostanete za to hodně lajků na Facebooku, ale to je přece komfortní i konformní.

Nakonec se ukáže, že větší odvahu než být crazy teď vyžaduje být zdrženlivým maloměšťákem. Stádo má z nudy a obyčejnosti strach. Nikoli náhodou je módním stylem současnosti normcore, tedy „co nejnenápadnější oblékání“. Takhle vypadá vzpoura proti individualismu.

Nejste-li nonkonformní, nemusíte být vadní

Žijete na „autopilota“? A co je na tom špatného, kromě toho, že to poplival někdo cool?
Stydíte se oslovovat cizí lidi? Nevadí, být na ulicích a v call centrech ještě víc nestydatých „vlezků“, už by se na téhle planetě nedalo vydržet.

Nuda je nedílnou součástí hlubokého života, ostýchavost a opatrnost jsou výrazným rysem mnoha výborných charakterů. Nemusíte dělat ptákoviny, abyste opustili šablony. Nejste vadní. Neustálé opouštění šablon je totiž nová šablona. Největší rebelové se umějí držet zpátky.
Takže ještě jednou, není na škodu občas opustit komfortní zónu. Ale cesta ke svobodě, štěstí a k sebezdokonalení nevede přes jezení těstovin rukama a čištění zubů potmě.

Prostě dělejte, co Vás baví, naučte se užívat okamžik, ale svým chováním neubližujte ostatním, ale dejte svému okolí zážitek a buďte to vždy vy