Než začneš o někom mluvit, odpověz si na 3 otázky

Než začneš o někom mluvit, odpověz si na 3 otázky

Sokrates (469–399 př. n. l.) byl v antickém Řecku všeobecně uznávaný pro svou moudrost. Jeden jeho známý za ním nadšeně přiběhl: „Sokrate, víš, co jsem právě slyšel o jednom z tvých žáků?“ „Počkej chvíli“, odvětil Sokrates. „Předtím, než mi to řekneš, chci, abys prošel malým testem. Odpověz na tři otázky.“


Pravda

„Jsi si naprosto jistý, že to, co se mi chystáš říct, je pravda?“
„Ne,“ odpověděl muž, „jen jsem to zaslechl.“

Dobro

„Je to, co jsi slyšel o mém žákovi, něco dobrého?“
„Nikoli, právě naopak.“

Užitečnost

„Bude to, co mi hodláš sdělit, pro mě užitečné?“
„Vlastně ani ne …“

„Takže,“ konstatoval Sokrates, „pokud to, co se mi chystáš povědět, není ani pravdivé, ani dobré, a dokonce ani užitečné, proč a tím vlastně za mnou chodíš?“
Muž, celý zaražený a zahanbený, neřekl už nic.

Co z toho plyne?

Vždy, když budete mít potřebu před jinými o někom mluvit, zeptejte se nejprve sebe sama: Je to pravda? Je to dobré? Je to užitečné? A podle odpovědí zvažte, zda má cenu, abyste se do toho pouštěli.