Reklama je mediální obraz produktu

Reklama je mediální obraz produktu

Snad každý se občas podívá na televizi, pustí si rádio, zajde do kina, přečte noviny nebo prostě stojí na zastávce MHD a na vývěsní ploše na něho z plakátů vykouknou reklamy. Jsou všude kolem nás a nelze jim prakticky uniknout. Někdy jsou i docela otravné.


A uvidíš zlaté prasátko …

Často sice přepínáme kanál, když začne desetiminutové reklamní okénko, ale snad každý z nás má nějakou tu svoji, oblíbenou, o které se baví s přáteli, na niž se těší. Asi už těžko zapomeneme vánoční klip Kofoly nebo sobí růžky z Vodafonu. Při reklamách na automobily se pokocháme i krajinou, kvalitním obrazem a hudební kulisou. Ty na jogurty nám snadno vyvolají úsměv na tváři.

Opakovat, opakovat, opakovat!

Reklamy jsou koloritem moderního života. Jejich tvůrci moc dobře vědí, že reklama, která nás provází na každém kroku, zanechá aspoň nepatrnou stopu. Ať už zaujme v dobrém či negativním smyslu, zboží si obvykle zapamatujeme. V obchodě pak máme podvědomé nutkání koupit to, co už jakoby známe. Nebo jsme prostě jen zvědaví a chceme to zkusit. Právě takhle má reklama fungovat. Zapsat se nám do povědomí a představit produkt.

Působí na náš rozum i na city

Vytvořit reklamu tak, aby splnila svůj účel, není jednoduché. Její příprava musí projít několika kroky. Základním cílem je odlišit propagované zboží od konkurenčního – upozornit na produkt, zdůraznit jeho přínos a funkci, podtrhnout design, učinit jedinečnou nabídku. Musí působit zároveň na rozum i na city člověka. Pocitové vnímání dokáže vyvolat silnější odezvu, proto je v propagaci využíváno stále častěji. Platí, že reklama, která vás rozesměje nebo vyděsí, se nedá snadno zapomenout. Právě radost nebo strach, dvě nejsilnější lidské emoce, mohou pomoci k odlišení produktu a zajistit mu jedinečnost. V reklamě se kromě zboží musí zřetelně objevit i jeho značka a v lepším případě cena.

Bez dobrého scénáře to nejde

Je důležitý pro využití vizuálních i zvukových prostředků. Připravuje se komplex aktivačních a sdělovacích sekvencí, které probouzejí zájem a podávají sdělení o produktu.

Televize, nebo internet, toť otázka!

Podmínkou úspěchu je správný výběr mediálních kanálů, kterými bude propagace vedena. Zda prostřednictvím televize, rozhlasu, internetu nebo tisku. Stále oblíbenější je kinoreklama, promítaná před začátky filmů. Formu, která se využije, si marketing stanovuje předem.

O peníze jde až v první řadě

Dále je nutné připravit rozpočet reklamy, který bývá jednou z větších položek marketingu. Tyto prostředky musejí být obsaženy v reklamním plánu a ve finančním plánu firmy. Posledním krokem je propagace a publicita. Zahrnuje rozhodnutí, jak často bude reklama vysílána, zda bude i součástí katalogů a prospektů firemního zboží, jestli má být prezentována pomocí interview, přinášet odezvu od zákazníků a zpětnou vazbu. Kvalitní reklama může být použita také k budování image celé firmy, jako upozornění na změny podnikové orientace a produktové nabídky atd.