Sebepoznání je umění, staňme se tedy umělci!

Sebepoznání je umění, staňme se tedy umělci!

Hluboké, opravdové poznání sebe sama není nikterak snadné. Vyžaduje od nás odhodlání, otevřený, nezaujatý přístup a respekt. A také čas a trpělivost. To nám bohužel v dnešní době často chybí. Lidé se raději zaměřují na okolní svět, místo aby nahlédli do svého nitra. To vede k jejich nespokojenosti, aniž by si uvědomovali, čím je způsobena.


Cítí se rozmrzele, nepříjemně, nesví, podráždění, nepřítomní či úzkostní. Tak vzniká nejen řada poruch emocionálních, ale i psychosomatických. Aniž by pátrali po příčinách, snaží se tyto problémy řešit pomocí léků a odborníků, na které tím vlastně delegují zodpovědnost za svůj vlastní život.

Tento stav je dlouhodobě neúnosný a lze ho změnit i tak, že se naučíme vidět sami sebe očima psychologa, uvažovat nad svými hodnotami, emocemi a kompetencemi (vlastnostmi). Tedy nad tím, co je pro nás v životě důležité, co tvoří základní pilíře naší existence. Díky tomu dokážeme svůj život lépe zakotvit v realitě a orientovat se v ní, správněji se rozhodovat.

Součástí našeho každodenního bytí jsou emoce. Ukazují nám, jak přistupujeme k svému prostředí a všemu, co se v našem životě odehrává. Podávají informaci o tom, zda se věci kolem nás dějí či nedějí v souladu s našimi hodnotami.

Porozumění vlastním emocím nám pomáhá pochopit sebe sama a zvolit vhodné nástroje k tomu, jak pracovat s těmi pozitivními i negativními.


Kompetence jsou souborem několika pojmů. Zahrnují schopnosti, informace a znalosti, dovednosti, zkušenosti, potřeby, hodnoty a motivy, vlastnosti a charakterové rysy člověka. Jde o kombinaci zděděných předpokladů a výsledků celoživotního rozvoje. Porozumění vlastním kompetencím nám pomáhá určovat, jaké své silné stránky můžeme využít při plnění konkrétních činností, co potřebujeme u sebe zlepšit či omezit a na co bychom si měli dávat pozor.

Spolu s hlubokou znalostí o sobě a svém prožívání získáme do života obrovský zdroj, který nám umožní zlepšit vztahy s lidmi kolem a zkvalitnit mezilidskou komunikaci. Nebudeme už jen žít v prostředí, které nás formuje, ale začneme sami určovat, jaké naše prostředí bude, staneme se svobodnějšími.