Získání obchodníků se dnes bez employer brandingu neobejde

Získání obchodníků se dnes bez employer brandingu neobejde

Abyste získali schopného obchodníka, k tomu už nestačí zaplatit si inzerát na pracovním portálu; většina jich tam ani nechodí. Podle znalců této problematiky trh s volnými obchodníky hledajícími práci prakticky neexistuje – kvalitní obchodník práci aktivně nehledá, ale čeká na příležitosti. Musíte ho prostě zaujmout a k tomu je mj. nutné budovat značku zaměstnavatele, tzv. emloyer branding.


Nestačí však na informačních a sociálních médiích vystavit fotografie z fotobanky, napsat krátký text nebo ho zkopírovat z inzerátu. Hiring (česky najímání) obchodníků musí mít podobu marketingu. S obchodníky je to jako se zákazníky. Když je chcete získat, musíte investovat do reklamy, PPC, grafiky, designu webu apod. Prostě aktivně je vyhledávat a pravidelně oslovovat moderním sdělením, upoutat jejich pozornost a projevovat viralitu na sociálních sítích, s níž by vám měli pomáhat i vaši současní zaměstnanci.

Zkrátka, značku zaměstnavatele budovat všemi dostupnými informačními kanály:

- Kariérní stránka na vaší doméně
- LinkedIn company page
- LinkedIn career page
- Facebook fanpage
- Youtube kanál
- Blogová platforma
- Sociální profily vašich zaměstnanců
- Networkingové akce

Na všech těchto místech byste měli být jako zaměstnavatel vidět.

Rozhodující bude pravidelné tvoření obsahu, vydávání PR článků, rozhovorů, blogování, postování na sociálních sítích, účast na konferencích, vzdělávacích akcích a networkingových akcích, kam schopní obchodníci chodí. Postupně si vás začnou ukládat do paměti a i když je employer branding dlouhodobý proces, brzy přijde čas, kdy se někdo z nich u vás objeví a ujme se nové příležitosti.

4 pravidla budování obsahu employer brandingu:

1. Vizualita

Využijte video formátů a živých fotografií z vaší firmy.

2. Autenticita

Žádné snímky z fotobanky, pořiďte si foťák, selfie tyčku, GoPro kameru a přinášejte vašim potenciálním obchodníkům autentický pohled do života firmy. Nechte své zaměstnance postovat ho na sociální sítě.

3. Originalita a viralita

Zkuste vymyslet nějakou originální akci, která by vyvolala spontánní šíření informací o vaší firmě mezi potenciálními obchodníky.

4. Lidskost

Balast o zbohatnutí a superprovizích na obchodníky už nezabírá. Vědí, že ta doba je pryč, hledají i lidskost. Představte vaši společnost na nějaké charitativní akci, přineste něco ze soukromí svých spolupracovníků apod.

Zapojte taky své zaměstnance

I profil vašich zaměstnanců na sociálních sítích může přilákat pozornost nového zájemce. Motivujte své lidi, třeba i odměnou za takto přivedeného obchodníka. I díky nim se může váš employer brand šířit přirozenou cestou. Prokážou tak rovněž svou loajalitu k firmě, kde pracují, a k jejím hodnotám.