Dobrý obchodník získá zákazníka, ne jen objednávku

Dobrý obchodník získá zákazníka, ne jen objednávku

Zkušený obchodník ví, jak důležité je udržet vztah se zákazníkem. Jeho cílem není jednorázový byznys. Měl by získat zákazníka k dlouhodobé spolupráci, nejen jednu objednávku. Důležité také je zaujmout klienta jak nabídkou, produktem, tak také sebou samým, svým jednáním a přístupem k protějšku, být jakousi přidanou hodnotou zboží nebo služby. Zákazník bude spokojen, pokud zjistí, že to, na čem se s obchodníkem dohodl, do puntíku platí, že ho nikdo netahá za nohu.


Stále pracovat nejen na produktu, ale také sami na sobě.

Chytrý podnikatel tudíž hledá obchodníky, kteří jsou schopni stále pracovat nejen na produktu, ale také sami na sobě. Pokud si někdo z nich myslí, že se něco naučí a bude to úspěšně používat desítky let, tak se brzy přesvědčí o omylu; v obchodě to funguje jinak. Proto je nutné obchodníkům nejen vytvořit dobré technické zázemí pro práci, ale také dát možnost osvojovat si aktuální know-how.

V dobrých firmách se kvalitní obchodník platově vyrovná manažerům

Pokud jde o finanční motivaci, obchodník by neměl mít stanoven strop, kolik si může vydělat. Za vše, co získá nad plán, by měl získat odměnu. A plán by se neměl zvyšovat, protože to by byl pro dobré obchodníky spíš trest a ztratili by motivaci k vyšším výkonům. Měli by naopak pocítit, že čím víc akvizic získají, tím lépe budou odměněni.

Prozíravá firma vytrvale hledá novou krev.

Získává schopné obchodníky a neustále rozšiřuje klientelu. Ale nikdy nesmí přestat pečovat o dosavadní zákazníky. Stejnou pozornost jako zákazníkům věnuje i obchodníkům. Jsou pro ni základním kapitálem, proto musí dostatečně investovat do jejich rozvoje.

A těm nejschopnějším umožnit i kariérní postup.

Na trhu je spousty firem, které publikují, že splňují veškeré body moderních prozíravých společností. Pokud se však podíváme z makro-pohledu na úspěšnost těchto společností. Mám na mysli MLM, makléřské společnosti i některé pojišťovny. A nebudeme se dívat na obrat v ziscích ani obrat všeobecně, ale zaměříme se na fluktuaci obchodníků. Tak zjistíme, která společnost je úspěšná a kde se obchodníci cítí komfortně ( neodcházejí, ba naopak se počet rok od roku zvyšuje ).

Jaká je ideální společnost pro sebe realizaci moderního obchodníka.

Jsem obchodním partnerem právě v takové společnosti, která rok od roku narůstá nejen v zisku, spokojených klientech, ale také v počtu úspěšných obchodníků, kteří se mohou sebe realizovat v moderních trendech obchodu. Využití in trendy nástrojů pro oslovení klientů a servis.

Allianz pojišťovna a.s. nám také umožňuje se podílet ve velké míře na nových revolučních produktech pro klienty a obchodní partnery.


Vzrůstající odměna za péči nebo li následné provize, bonusy za splnění plánu, externí školení pro rozvoj obchodníka s pevným základem Allianz Academy. Otevřený kariérní systém a příjem bez stropu. Lidský přístup, skvělá parta, která má hlavní cíl a to spokojený klientský kmen. Tak toto je stručný popis podnikaní s Allianz a.s. a moji obchodní skupinou...