Jak motivovat obchodníky z generace Y

Jak motivovat obchodníky z generace Y

Každý obchodní tým stále zápasí s kolísáním motivace svých členů. A sehnat nového, pokud možno kvalitního obchodníka je často nelehký úkol. Vyvstává otázka, zda lze vůbec pobídnout člověka k lepším pracovním výkonům pomocí vnějších stimulů, nebo nezbývá než přijímat jen silně motivované jedince. A jak to vlastně funguje v případě mladých obchodníků tzv. generace Y, tedy lidí mezi 20 a 30 lety věku?


Jsou tito lidé opravdu obtížně „řiditelní“?

Obecně se má za to, že generace Y chce žít a bavit se naplno. Váží si volného času, nechce uvíznout v „kolotoči“ svých rodičů. Proto se vymezují, cestují a často střídají zaměstnavatele, hledají, co jim dává smysl a co nikoli. Striktní pravidla je neoslovují a trpělivost není jejich silnou stránkou. Na zaměstnavatele a recruitery často působí laxně, nezodpovědně. Zdá se, že chtějí všechno nejlépe hned teď, hlavně se nepředřít. Pravda je taková, že mladí jsou si dobře vědomi, jak je firmy potřebují a předhánějí se mezi sebou v tom, aby je nalákaly do svých open office, benefitních programů a renomovaných brandů.

Proč se firmy o členy generace Y přetahují?

Jsou vzdělaní, ale přesto učenliví a tvární, umí se orientovat v digitálních technologiích a rychle adaptovat. Dnešní doba preferuje mládí před zkušenostmi, což platí i v obchodě. Mladá generace obchodníků proto může být dostatečně sebevědomá a vybíravá. Nejsou totiž v první řadě motivováni finančním ohodnocením, ale touží také po osobním naplnění, růstu a větší profesní svobodě a seberealizaci.

Vnitřní, nebo vnější motivace?

Zdá se, že navrch má vnitřní motivace. Obchodníci jsou ochotni oželet bonusy a benefity, ale musejí být motivováni vizí společnosti. Zpočátku často mění práci, hledají, co jim vyhovuje, Dokud si neujasní vnitřní motivy, sebelepší pobídky zvenčí se míjejí účinkem. Všechny úspěšné obchodníky charakterizuje jedno společné – mají cíl, za který důsledně jdou. Bez dostatečné vnitřní motivace se obchodník obvykle chová pasivně, odevzdaně a alibisticky.

Lze v lidech vnitřní motivaci zažehnout?

Na trhu práce jsou motivovaní jedinci velmi ceněni a firmy se předhánějí, aby je pro sebe získaly. Dobře vědí, že je lepší zaměstnat tří lídry než sto průměrných. Chtějí raději hotové lidi. Ale existují i cesty, jak v obchodníkovi bez ujasněné vnitřní motivace snahu o to povzbudit:

1. Vzory přímé

I průměrného jedince strhne soutěživá atmosféra, firemní kultura, startupové nadšení nebo nový projekt. Klíčovou roli v přeměně většinou hraje šéf, teamleader, mentor či jiný seniorní kolega.

2. Vzory nepřímé

Inspirace může přijít třeba z internetu, časopisů, ze sociálních sítí a především z knih. Úspěšní byznysmeni dnes předávají své know-how v rozhovorech, videích na YouTube a dalších informačních materiálech. Šikovný obchodník je často vášnivý čtenář nebo hledá podněty z jiných zdrojů.

3. Antivzory

Někdy může kladně zapůsobit, když je obchodník konfrontován se situací, do které by se nerad dostal, což v něm povzbudí aktivitu, aby něčemu podobnému ve svém případě zabránil.

Čtyři důležité nástroje motivace lidí:

• Vzdělávání a zpětná vazba
• Změny a neustálý osobní rozvoj
• Soutěživost, uznání, ceny
• Šance a kariérní růst

Zaměstnavatelé by měli mít na paměti, že mladí lidé dávají před jistotou stabilního zaměstnání přednost získávání dovedností a schopností. Vyžadují častou změnu, dostatek nových příležitostí a rozmanitých úkolů. Školení a pracovní rotace pomáhají udržet jejich zájem a elán.