Jak obejít EET a vydělat na něm!

Jak obejít EET a vydělat na něm!

Máte-li kavárnu, hospůdku nebo penzion, možná patříte k asi šestině těch, kteří uvažují o tom, že kvůli EET (elektronická evidence tržeb) svůj podnik zavřou a pověsí živnost na hřebík. Aspoň to vyplynulo z nedávného průzkumu. Než se k tomu odhodláte, zkuste se zamyslet, zda by se nenašel způsob, jak na EET vyzrát.


Některé možnosti, jak obejít EET, jsou známy už z jeho zavádění v Chorvatsku. Češi a Slováci jsou ale tradičně vynalézavější. Podaří se jim evidenci tržeb přelstít a má to vůbec smysl?

Jak se dá EET vyhnout legálně

Existuje 5 možností, jak se povinnosti EET „vyhnout“ v souladu se zákonem:

1. „Kličkovat“ v zákonech. Upravit své podnikání tak, aby se zařadilo mezi stanovené výjimky, na které se EET nevztahuje.

2. Udělat ze své firmy veřejně prospěšný subjekt. Tržby z vybraných činností, např. z drobného podnikání veřejně prospěšných subjektů, nepodléhají EET.

3. Pořídit si místo hospody automaty na nápoje a sendviče. Tržby z prodeje zboží přes automaty jsou z povinnosti EET vyňaty.

4. Založit banku, penzijní fond nebo pojišťovnu. EET se totiž netýká tržeb z činností, které jsou už nějakým způsobem regulovány.

5. Změnit svůj obchodní model. Tak, aby EET znemožňovala plynulý výkon podnikání. Okruh těchto tržeb bude vymezen ve zvláštním nařízení vlády. Do výjimky spadne zřejmě např. bar v obecním kulturním domě, pokud ten je příspěvkovou organizací obce.

Nelegální cesty jak EET obejít

I v zahraničí se někteří podnikatelé snaží ošidit státní kasu nelegálními způsoby. Často za to draze zaplatí. Obvykle to dělají takto:

Nevydávají účtenky. Nejjednodušší je prostě nevydávat účtenky a tržbu neevidovat. Naprostá většina zákazníků stejně účtenky nepožaduje. Problém ovšem nastane, když je takto obsloužen státní kontrolor.
Při tomto postupu hrozí pokuta v řádech tisíců korun, a pokud jde o opakovaný čin, až půl milionu, nebo zákaz další činnost.

Pořídí si dvě pokladny. Jednu skutečnou pro tržby a druhou „ úřední“, která tiskne stvrzenky. V Chorvatsku, kde EET už funguje, si také oblíbili takzvané zálohové účtenky, které se vydávají předem za různé služby, třeba v půjčovnách. Zákazník uhradí část celkové ceny za službu vystavenou na stvrzence a zbytek doplatí při vrácení vypůjčeného zařízení. Samozřejmě v hotovosti, bez účtenky a bez evidence.
Za takový podvod dostanete pokutu v řádech desítek tisíc, nebo až půl milionu korun.

Nahrávají do pokladního systému piráts

Udělejte z pokladny terminál

Vyhýbání se elektronické evidenci tržeb je tedy složité a riskantní. Nabízí se však možnost, jak na EET vydělat. Z vhodné pokladny se totiž snadno stane terminál pro prodej vstupenek na koncert nebo sportovní utkání, přijímání tiketů a sázenek, prodej elektronických knih, tiskovin nebo třeba cestovního pojištění. Všechno, co lze v dnešní době i v budoucnu poslat a prodat elektronicky, může být na pokladně. Díky zajímavým provizím jde o lákavou cestu, jak na nepříjemné povinnosti evidovat tržby vydělat.
Z této skutečnosti logicky vyplyne, že nikoliv kličkování před EET, ale právě e-prodej zboží a služeb přes elektronické pokladny je budoucnost!