Umíš nabídnout své manažerské schopnosti?

Umíš nabídnout své manažerské schopnosti?

Máte-li zájem o místo ve vrcholovém managementu, musíte dát o sobě vědět! Nabídky na tyto pozice nebývají viditelně inzerovány a kandidáti jsou oslovováni spíš přímo. Právě proto by zájemci měli prezentovat své schopnosti v rámci oboru i ve veřejném prostoru, aby zvýšili své šance. Ovšem ne všechny způsoby sebepropagace jsou stejně účinné.


Je frustrující, pokud napíšete svůj první e-mail hledačům talentů, přiložíte perfektně zpracovaný průvodní dopis i zajímavý životopis, a výsledkem nakonec není nic. Nepřijde žádné oslovení s nabídkou vysněné pozice, žádná vstupenka na karierní vrchol.

Manažeři si často neuvědomují, že jejich kariérní růst není automatickým vedlejším produktem práce, kterou vykonávají. Jde vlastně o samostatný dlouhodobý projekt, který by neměli opomíjet. Kariérní cesta v dnešním světě nemusí být tak přímá a jednoznačná, jakou byla pro minulé generace. Způsobů, jak na sebe upozornit a dostat se do povědomí hledačů talentů, je mnoho.

Vyplatí se uvažovat o veřejném působení. V tomto ohledu existuje pestrá škála možností – od blogu přes vlastní personální stránky až po napsání knihy. Další variantou je aktivně působit na konferencích a odborných setkáních či spolupracovat s akademickou sférou. Velmi produktivní může být též navázání přímého kontaktu s hledači talentů, ale musí to být vztah oboustranně výhodný.

Poučky z příruček o kariérním růstu rozhodně nestačí

Manažeři bývají neocenitelným zdrojem informací o trendech ve svém oboru. Toho můžou využít ve svůj prospěch. Univerzální řešení neexistuje. Určitou roli hraje obor působnosti nebo velikost firmy. Samospásné nejsou ani poučky z příruček kariérního růstu, psané většinou v USA. Kultura manažerské sebepropagace v Americe a v Evropě je jiná a s tím je nutné počítat.

Chybou je spoléhat se pouze na zaslání e-mailu executive search společnosti. Co se s takovým naslepo poslaným životopisem obecně stane? Ve většině případů konzultant prověří profil odesílatele, zda neodpovídá některé z volných pozic, na niž právě hledá kandidáty. Pokud se uchazeč nedostane do užšího výběru, skončí jeho nabídka mezi mnoha dalšími v databázi pro budoucí použití.

Sepsání životopisu by nemělo být jedinou věcí při hledání zaměstnání. Řada lidí pomíjí jednoduché metody, které mohou být velmi užitečné. Například provést stručnou SWOT analýzu sebe sama. Určit své silné a slabé stránky, nebo si říct, kdy a hlavně proč jsem byl v minulosti úspěšný. Mnozí zájemci také nemají dopředu rozmyšlené dvě tři strategie hledání práce.

Což takhle využít služeb profesionálního kariérního kouče

Ochota pustit se do sebekoučování odfiltruje podstatnou část žadatelů. Ti, co to myslí s investicí do vlastního rozvoje vážně, mohou využít služeb profesionálního kariérního kouče. Pokud to ale má mít smysl, je třeba počítat se skutečnou a poměrně intenzivní spoluprací. Jedno, dvě setkání rozhodně nestačí. Ve skutečnosti by typický klient měl absolvovat osm až deset hodin sezení, aby začal brát vážně klíčová doporučení. Patří mezi ně cílené budování sítě kontaktů nebo důkladné zvážení toho, jaká prostředí a oblasti jsou povaze kandidáta nejbližší. Není to zrovna levné, částka za hodinu poradenství se pohybuje mezi 1000 a 3000 Kč za hodinu, renomovaný kouč si může účtovat až 5000 korun. Ale jde o investici, která se může mnohonásobně vrátit ve formě získání zajímavé manažerské pozice.