Flow? Proč je důležity při práci tento fenomén?

Flow? Proč je důležity při práci tento fenomén?

Obvykle strávíme desítky minut přemýšlením o tom, co nás čeká v průběhu dne, nebo zda jsme na něco nezapomněli. Přitom často nevěnujeme plnou pozornost tomu, co právě děláme. Ztrátou pozornosti ale klesá náš výkon.!


Jistě se vám občas stane, že se do nějaké činnosti ponoříte natolik, až zapomenete na jídlo. Jindy jste si zase po chvíli uvědomili, že ačkoli na vás někdo mluvil, nevíte, co říkal, protože vás vaše činnost naprosto pohltila. Pravděpodobně jste se při tom nacházeli ve stavu flow. Jde o fenomén, který je vaším nejlepším přítelem při práci.

Výraz flow lze přeložit do češtiny jako zaujetí činností. Představuje stav, kdy jste činností, kterou děláte, natolik zaujati, že se na ni plně soustředíte a nevnímáte tak např. své potřeby jako žízeň a hlad či jiné rušivé vlivy. Prožívají ho často umělci nebo sportovci, když zcela splynou se svou tvorbou nebo činností, a díky tomu mohou dosahovat úžasných výkonů.

Poznáte flow v běžném životě?

Flow je cestou ke štěstí a harmonii nejen pro umělce a sportovce. Můžete ho prožívat i vy při běžných činnostech. Existují však podmínky, které tyto činnosti musejí splňovat. Při stavu flow záleží hlavně na jejich náročnosti a na našich schopnostech. Nejlepší jsou úkoly, jež mírně přesahují naše schopnosti. Představují totiž pro nás výzvou, k jejímuž zvládnutí musíme vynaložit plné úsilí a použít všechen svůj um. Nedemotivují, protože pro nás nejsou příliš lehké, ani naopak příliš obtížné.

Je to plné soustředění na daný okamžik. Tady a teď...!


Je dobré vědět, jak docílit flow

Důležité je zamyslet se nad tím, zda máte schopnosti potřebné pro zvládnutí daného cíle, a porovnat je s ním. Je pro vás příliš obtížný nebo příliš lehký? Přizpůsobte svou cestu k cíli tak, aby zůstávala výzvou, ale byla zvládnutelná. Zkuste se např. na daný problém podívat z jiného úhlu nebo svůj cíl mírně upravit. Až si budete jisti, že se vám to povedlo, rozdělte si cíl do činností, které k jeho splnění vedou. Ani pak ale nezapomeňte na to, že by měly odpovídat vašim schopnostem.

Pokud jste ve flow, tak si to neuvědomujete! Až zpětně zjistíte, že jste měli flow!


Do stavu flow se nejčastěji dostáváme při aktivitách, které nás baví. Zkuste si udělat i z běžných rutinních činností výzvu, odměňujte se za své úspěchy a nezapomeňte, že cíl se na začátku zdá obvykle obtížnější a vzdálenější, než ve skutečnosti je.

Sex či meditace, pokud je ve flow, tak je 100%. Protože řešíte pouze TADY a TEĎ. Nic víc.... :)


Buďte flow...