Máte mantry, které vám dají sílu v krizi?

Máte mantry, které vám dají sílu v krizi?

Zatímco se jeden člověk zhroutí i z malé rány, jiného neporazí ani ta velká. Co to způsobuje? Zjevně nejde o velikost úderu. Příčina je v nás, v naší hlavě, v našich pocitech. Buď ovládneme my je, nebo ony nás.


Naši sílu ovlivňuje to, jak o svých těžkostech uvažujeme. Je snadné být mentálně silný, když se nám daří. Naše skutečná vnitřní síla se projevuje při nepřízni osudu. Naši schopnost vyrovnat se s pracovními komplikacemi, dílčím podnikatelským neúspěchem, ztrátou blízké osoby nebo zdravotními problémy a překonat je ovlivňuje to, jak k nim přistupujeme. Určuje, jak dlouho se budeme trápit.

Chceme-li mít silné svaly, cvičíme. Totéž platí o našich „vnitřních svalech“. Co pomáhá zesílit naše myšlení?

Užitečným nástrojem je vnitřní dialog, schopnost sebemotivace. Zmiňme se aspoň o čtyřech z posilovacích vnitřních vět, jejichž opakování ve chvílích slabosti pomáhá překonávat negativní pocity a myšlenky.

1. mantra: Mám vše potřebné, abych těžkosti zvládl

Všichni jsme silnější, než si o sobě myslíme. Máme vlastnosti, schopnosti a zdroje energie, o nichž nevíme, protože je nepoužíváme. Aktivujeme je teprve ve chvílích, kdy nám nic jiného nezbývá a musíme jít na svůj limit.

Kdykoli se nám zdá, že víc nedokážeme, mluví mysl. Naše tělo má všechno, abychom to, co prožíváme, překonali. V silách člověka je vždy ujít aspoň ještě jeden krok. Pokyn vzdát se dává mysl. Ta rozhodne: už nemůžu. Tělo ale vždycky ještě může. Funguje jako dynamo; z toho, co překoná, je schopno vyrobit si pozitivní energii. Člověk je schopen, otázkou je, zda je ochoten.

2. mantra: Neúspěch je přirozenou součástí cesty vpřed

Když se rozhodneme projít zpříma lesem a narazíme na strom, co uděláme? Úkrok stranou, abychom ho minuli. Jindy se musíme vrátit i několik metrů, abychom obešli neprostupné mlází. Pořád směřujeme vpřed, ale někdy musíme kousek zpět, abychom mohli pokračovat. V životě je to stejné. Kdykoli narazíme nebo neuspějeme, jsme blíž úspěchu. Víme víc o cestě, po které jsme dosud šli.

Úspěch není cíl, ale cesta. Skutečně úspěšnými lidmi tedy nejsou ti, kteří dosáhli určitého bodu, ale ti, co v životě nejvíc překonali – a překonávají dál. Každá porážka je pro ně dílčí. Kdo se snaží vydat cestou, kterou dosud nešel, s vysokou pravděpodobností narazí. Nelze projít lesem, který neznáme, se zavřenýma očima. Nikdo učený z nebe nespadl.

Nebědujme, ŽE jsme neuspěli, ale přemýšlejme, PROČ jsme neuspěli nebo uspěli.


3. mantra: Je důležití žít podle svých hodnot

Všichni úspěšní lidé, kdykoli byli na dně, odráželi se od svých základů. Od svých předností a hodnot, které máme všichni odlišné. K úspěchu nevede pouze touha, ale také náš autentický zájem o to, co nám jde, v čem se cítíme dobře, kde máme stálou potřebu se zlepšovat, vzdělávat. Ano, pak jsme dokonalejší v tom, v čem jsme zároveň jedineční.

Přitom si však uvědomme, že není možné, aby s námi všichni souhlasili, abychom se všem zavděčili, aby všichni pochopili, co děláme a proč. To, že s našimi nejbližšími nejdeme často po stejné cestě, neznamená, že se někdo z nás mýlí nebo je špatný. Nikoli, jen jsme prostě jiní.

4. mantra: Nezáleží na tom, co nás brzdilo, ale co jsme překonali

Všechny bolesti, které jsme v dětství zažívali, byly dočasné. Žádný z otřesů – ve škole i ve vztazích s kamarády – netrval věčně. Leckteré nepříjemnosti už za pár let nebyly podstatné.

Statistika říká, že až 90 % lidského trápení je zbytečných. Mnohdy nás souží to, na čem v dlouhodobém výhledu nezáleží. Trápíme se pro lidi, kterým jsme často lhostejní a jež časem vymažeme ze svého života.

Snažme se zklidnit svou mysl a víc kontrolovat svůj život. Detekovat překážky, které před námi stojí, a hledat cestu k jejich překonání. Ta cesta vždy existuje. Mozek je dokonalý generátor řešení. Nechme ho konstruktivně (ne destruktivně) pracovat.

Važme si i negativních vzpomínek. Učí nás, že nejsme břídilové; že jsme už leccos v životě zvládli. A hlavně si ceňme i těžkostí. Nebýt jich, člověk by lenivěl a zahníval uvnitř své zóny pohodlí. Nevypracoval by se. Nezesílil by. Nechal by se porazit první malou nesnází.

Učme se na těžkostech vidět to dobré. Vnímat je dokonce jako kamarády. Vždyť některé jsou tak nesnesitelné, že nám prostě nedovolí v nich setrvávat. Nutí nás jednat. Překonávat. Vysmeknout se.

Díky těžkostem se stáváme odolnějšími, silnějšími a lepšími.