Začněte poslouchat sami sebe!

Začněte poslouchat sami sebe!

Taky máte problém dosahovat svých cílů, vrháte se do všeho po hlavě, plánujete na každý rok, a pak všechno odkládáte „na zítra“ nebo „až na to bude čas“? Chcete-li to změnit, zbavte se návyků hodného dítěte, přestaňte poslouchat druhé a začněte poslouchat sami sebe – vybudujte si svého Velkého šéfa.


Obvykle oznámíme své předsevzetí přátelům, stanovíme datum, nakoupíme permanentky, kurzy, potraviny, knihy o osobním rozvoji … S postupem času naše úsilí polevuje, hledáme výmluvy nebo se špatným pocitem obviníme slabou vůli. Nejsme v tom sami, dvě třetiny z nás zakouší podobná zklamání.

Bezmyšlenkovitě volíme stejný postup, a proto také stále selháváme. Abychom konečně uspěli, potřebujeme změnit jeden z našich základních návyků, jak uskutečňujeme svá rozhodnutí. Studie ukazují, že je účinné najít způsob dosahování velkých cílů prostřednictvím drobnějších každodenních aktivit, které sice nevedou k rychlým a dramatickým změnám, ale trvale k žádanému cíli. Možná se nám bude hodit pár vyzkoušených rad a studiemi ověřených technik.

Od mikrokvót k makrocílům

Jeden z triků Velkého šéfa spočívá v tom, stanovit si tak nízké dílčí cíle, že pro nás bude hračkou je splnit. Tak jednoduché, že si sami množství práce s radostí zvýšíme. Čím bude kvóta menší, tím menší bude překážka a snazší její překonávání. A tak nenápadně začíná budování nového návyku. Každý den.

Povzbudit vnitřní motivaci

Vytváření vnitřních motivátorů je klíčovou součástí jakéhokoliv návyku. Ale lidé, když sní o velikých cílech, často přeskakují jeden důležitý krok. Neodpoví si na otázku, proč to chtějí, a jejich vůli oslabí úzkost z neznámého a těžko představitelného.

Velký šéf potřebuje poradit, proč by se měl snažit.


Pokud – pak

Jedna věc je definovat nezbytné činnosti, a druhá pravidelně je opakovat. Je třeba vytvořit silnou vazbu mezi konkrétní situací a žádanou novou akcí. Objevit okamžik, který spustí nový návyk. Cvičení okamžiků: pokud k tomu dojde – pak udělám to a to, posiluje vliv Velkého šéfa, jde o skvělý způsob budování nového návyku.

Řetězit

Studie založené na mnoha konkrétních případech uvádějí, že nejefektivněji fungují spouštěče propojováním do jednotlivých článků – řetězením – do už existujících návyků. Naučme to svého Velkého šéfa jednou provždy.

Nepolevit v odhodlání

Frustrující momenty a malé překážky jsou zabijáky nových návyků. Podsouvají nám omluvu přeskočit další pokus nebo nabízejí výmluvu, že je to v pořádku, když nebudeme pokračovat, protože už jsme to stejně zkazili. Narušují celý proces změny, a aby se jim mohl Velký šéf vyhnout, potřebuje je odhalit.

Nehroutit se z chyb

A co dělat, když prohrajeme? Ideální je uvědomit si všechny své úspěchy. Naučit Velkého šéfa novému návyku přesměrovat své zklamání z prolomení řetězce do pozitivního pohledu, že řadu dílčích cílů už jsme zvládli. Okamžik polevení v úsilí je jen epizodou a příště zase uspějeme.

Omezit variabilitu chování

Největšího úspěchu dosáhneme častým opakováním, které ale – než se usadí – vyžaduje naši pozornost a dostatek psychické energie. To znamená, že ji někde musíme vyšetřit.
Pokud potřebujeme, abychom pro kultivaci Velkého šéfa měli víc mentálních zdrojů během celého dne, je třeba, abychom všední aspekty svého života převedli do rutiny co nejvíce, jak jen to je možné. Stručně řečeno, omezili zbytečné rozhodování.

Ale pozor na rutinu

Často děláme věci proto, že tak to přece děláme vždycky, anebo podvědomě kopírujeme chování ostatních, což nás může dostat do rozporu s cílem, který jsme si předsevzali. Zeptejme se sami sebe, zda to, co děláme, nás k cíli opravdu přibližuje.

Opravdu využíváme Velkého šéfa?


Přestat být hodný

Pokud chceme posouvat svůj život žádoucím směrem, vyplatí se nám investovat energii a čas, abychom dokázali změnit návyk ve vytváření nových návyků. Vybudovat Velkého šéfa. Není to vůbec snadné.

Většinu z nás předchozí zkušenosti naučily uskutečňovat změnu na základě rozhodnutí (někoho jiného), s motivací cukr a bič (kterou uplatňuje někdo jiný), a naši vlastní vůli nahrazuje důslednost (někoho jiného). Když (někdo jiný) poleví, (jeho) motivace nás posunout zmizí a (jeho) rozhodnutí se rozplyne.

Takhle nás to učili doma i ve škole. Chválili ty, kteří „byli hodní“, protože poslouchali někoho jiného. Je nejvyšší čas, abychom přestali být hodní a konečně začali poslouchat sami sebe.