Podnikatelský punk

Podnikatelský punk

Dělejte méně než konkurence. Plány jsou jen odhady. Inspirace je pomíjivá. Porady jsou toxické. Učte se od drogových dealerů. Takový je podnikatelský new school, prezentovaný úspěšnými jmény jako 37 Signals nebo Tim Ferriss. Vezme tyto trendy za své i český podnikatel? Přečtěte si, co o nových podnikatelských přístupech soudí vizionář a publicista Jiří Hlavenka.


Odkud se vzaly nové „punkové“ přístupy k podnikání, které vycházejí z minimalismu, úspor a zdravého rozumu?


Minimalistický přístup není ani tak dán revoltou mladých podnikatelů proti zažitým pravidlům, jako vnějšími podmínkami a okolnostmi, zejména možnostmi dálkové komunikace. Chci-li např. určitou přesně specifikovanou věc, v daném množství a jasně zadané kvalitě i termínu, pustím poptávku „do internetu“, dostanu vyhovující nabídku, do reply napíšu „objednávám“, a v zadaném termínu přijde věc v požadovaném množství i kvalitě s přiloženou fakturou. Ani vlastně nevím, odkud dodávající byl – a zda to byl Čech nebo někdo ze Singapuru.

Dokáže si tento přístup osvojit i český podnikatel?

Úvodní příklad jsem poněkud zjednodušil a idealizoval (kéž by to tak do puntíku fungovalo!), ale velmi mnoho kontraktů se tomu už v praxi blíží. Obě strany přišly na to, že když se nebudou navzájem zdržovat rituálními tanečky, ušetří peníze. Zejména v USA jsou v tom dál než my, ale stále víc mladých českých podnikatelů už tento styl taky považuje za svůj. Prostě proto, že vyrostli na internetu, což je jejich druhý domov, a tam je podobné chování standardem už dlouho.

Takže už mohu přijít na důležitou schůzku bez kravaty a vizitky?

Ještě je nevyhazujte! Podobný přístup nemusí sdílet váš partner, kterému chcete něco moc a moc prodat. Je-li konzervativní a vyžaduje-li kolečko osobních jednání, buď se mu přizpůsobte, nebo na ten obchod zapomeňte.

Je nějaká typicky česká vlastnost překážkou hladkého podnikání a pracovních vztahů? 

Nerad bych zobecňoval a tvrdil něco o typicky českých vlastnostech – každý podnikatel je jiný. Často mě však zaráží pomalost v rozhodování, někdy až záměrná – takže někdy uplyne i několik měsíců, než se začne skutečně něco dít (vyrábět, prodávat). Jako by si podnikatelé neuvědomovali, že po ten ztracený čas jim už mohly nabíhat tržby a profit, což nikdy nedoženou.

Mladé firmy ze světa internetu reagují zpravidla okamžitě, nenechávají věci uležet.


Jakým směrem se bude přístup k práci (a podnikání) podle vás vyvíjet?

Obecně k rozvolňování pravidel a zažitých zvyklostí, schémat. To ale neznamená, že včerejší podnikání je pasé a všechno se musí dělat už ponovu. Naopak: stejně dobře bude vedle sebe fungovat nové i to staré. V jednom oboru mohou fungovat dvě velmi úspěšné firmy: stará, v kravatách, s kancelářemi plnými lidí, i nová, bez kanceláří, téměř bez zaměstnanců a bez kravat.

A obstojí v tomto procesu korporátní byznys?

Korporátní byznys – tedy podnikání velkých, strukturovaných, často nadnárodních společností – bude silné i nadále. Jsou oblasti, kde je velká korporace stále ideální: např. tam, kde se vytvářejí „megaznačky“ (Apple, Coca-Cola, …), kde jsou potřeba obrovské, koncentrované investice do vývoje (mikročipy, farmacie, …). Ale korporace, které nic takového nepotřebují, jsou zcela jistě v určitém ohrožení. 

Koho konkrétně se to může týkat?

Typickým příkladem jsou telekomunikační obři, proti kterým stojí stovky malých a štíhlých nových operátorů (např. využívajících internetové telefonie); umějí nabídnout prakticky totéž, ovšem nezatíženi obřími investicemi i náklady za zcela jinou cenu. Podobný je vliv internetových obchodů na ty kamenné.


Vliv a moc velkých korporací bude mírně slábnout. Globalizace nemá jen světlé stránky a zákazníci si začínají více cenit lokálních podnikatelů, uvědomovat si jejich přínos.


Naučily se už české firmy využívat potenciálu sociálních sítí?

Potenciál sociálních sítí je přeceňovaný, mýtizovaný. To, že nějakou věc používá (sem tam do ní nakoukne) pár milionů Čechů, ještě neznamená, že je to a priori báječný nástroj pro vaše podnikání. Odpověď by byla velmi dlouhá, ale dovolte aspoň zobecnění: buďte velmi opatrní s podnikatelským (marketingovým, obchodním) využíváním čehokoli, co si lidé zřídili a využívají výlučně pro své privátní potřeby, společenskou komunikaci v kamarádském kruhu, rodině, komunitě.

Když přijdete k sestře do rodiny na návštěvu, také jí v obýváku nerozvěšujete plachtu se sloganem vaší firmy.