10 hlavních atributů dobrého manažera nejen podle Googlu

10 hlavních atributů dobrého manažera nejen podle Googlu

Ani nejtalentovanější zaměstnanci toho moc nedokážou, pokud jim velí neschopný šéf. V takovém případě nepomohou žádné benefity a schopní lidé zmizí ke konkurenci. Z této premisy vycházel i výzkum Googlu, realizovaný pod názvem Project Oxygen od roku 2008. Cílem bylo zjistit, jaké vlastnosti a typy chování dělají perfektního manažera.


Co že tedy mají ti nejlepší nadřízení společného? Nejsou to zdaleka jen technické dovednosti, mnohem důležitější jsou schopnosti související s emoční inteligencí - tedy spojené s chápáním a kontrolováním emocí. Nejen vlastních, ale i u druhých lidí.

Jak tedy Google na základě mnohaletého výzkumu vidí perfektního šéfa?

1. Je dobrým koučem

Dobrý manažér se nesnaží každý problém řešit osobně a hned. Nechá raději na týmu, aby se s ním popral sám, ale je připraven v případě potřeby podat pomocnou roku či nabídnout nástin možného řešení.

Díky tomu mohou jeho lidé získávat cenné zkušenosti a neustále růst.


2. Dává podřízeným svobodu a ignoruje mikromanagement

Přehnaná kontrola zaměstnanců škodí. Žádný podřízený se necítí komfortně, když mu někdo stále kouká přes rameno a diriguje každý jeho pracovní krok.

Dobří manažeři umějí nabídnout lidem svobodu realizovat v praxi své myšlenky, svobodu riskovat i svobodu chybovat. Ale také nechávají na nich, kdy, kde a jak svou práci odvádějí – kvalitního manažera nezajímá, jak mají jeho podřízení svou práci rozvrženou (viz bod 4).

3. Vytváří „psychologicky bezpečné“ pracovní prostředí a dbá o pohodlí zaměstnanců

To je podle průzkumu Googlu pravděpodobně nejdůležitějším aspektem ovlivňujícím produktivitu pracovního týmu. V takovém prostředí lidé nebojí pouštět do rizik. Mohou se totiž spolehnout na to, že je nikdo nebude ponižovat ani trestat, pokud přiznají chybu, na něco se zeptají, nebo přijdou s vlastním nápadem.

Základem této myšlenky je, že výborné týmy vždy stojí na vzájemné důvěře, dobří manažeři k budování důvěry vytvářejí vhodné podmínky a sami k němu aktivně přispívají.

4. Jeho prioritami jsou produktivita a výsledky

Dobrý manažera je víc než něco jako hvězda sportovního týmu. Dokáže kolektivně posouvat výše i všechny ostatní „spoluhráče“. Když jde do tuhého, nemá problém vyhrnout si rukávy a dát se naplno do práce. Na nic si nehraje, jde příkladem.

A za absolutní měřítko práce považuje její výsledky. Nezajímá ho, zda lidé pracují ve dne či v noci, vezmou si home office nebo sbalí kufry, vyrazí na cesty a pracují na dálku. Jak je libo. Tedy jen do chvíle, dokdy plní své závazky a flexibilita negativně neovlivňuje kvalitu jejich práce.

5. Má zvládnutou komunikaci – umí naslouchat, ale taky se o informace dělit

Výborný manažér dokáže druhým naslouchat ještě lépe, než k nim promlouvat. To mu dovoluje pochopit svůj tým i na emoční úrovni, a když je to na místě, projevit mu empatii.

Stejně aktivně, jako nasloucháním informace sbírají, je kvalitní lídři následně umějí se svým týmem efektivně sdílet, aby každý věděl nejen „co“ se bude dít, ale taky „proč“.

6. Podporuje kariérní růst podřízených, plně využívá jejich potenciál

Ambiciózní manažér se důsledně zajímá o osobnost a vlohy všech podřízených. To mu umožňuje každého ve správný okamžik chválit, radit mu či ho kritizovat tak, aby to dopadlo na co nejúrodnější půdu.

Je osobně zainteresován do růstu podřízených a má zájem na tom, aby dosáhli svých profesních snů a naplnili beze zbytku svůj potenciál. Takovou podporu jednotliví členové týmu vycítí, což zvyšuje jejich loajalitu a chuť obětovat se ve prospěch společnosti.

7. Má jasnou vizi a strategii pro svůj tým

Výborné povědomí o tom, jaké schopnosti, dovednosti i případné limity má jeho tým, dovoluje kompetentnímu manažerovi velmi efektivně plánovat. Díky tomu může dobře chápat, kde se jeho lidé nacházejí nyní, kam míří a jak se k tomuto cíli mohou dostat.

Velmi si rovněž dává záležet na tom, aby každý člen týmu přesně věděl, jakou konkrétní roli v úspěšném uskutečnění naplánované strategie sehraje a co od něj všichni ostatní očekávají.

8. Disponuje dostatečnými kompetencemi, aby mohl podřízeným efektivně radit

Ti nejlepší manažeři mají více než dobré povědomí o tom, co na denní bázi všichni jejich podřízení v rámci své pozice dělají a jakým výzvám při tom čelí.

Pokud se takový manažér stane lídrem nového týmu, nikdy nezačne během prvního dne či týdne provádět zásadní změny či rozdávat na potkání rady. Místo toho bude spíš bedlivě pozorovat, jak vše funguje, jaká je dynamika v týmu a zároveň se pokusí vybudovat si s podřízenými aspoň základní důvěru.

9. Umí spolupracovat s dalšími týmy ve společnosti

Průměrní a špatní manažeři mají často sklony uchylovat se v rámci společnosti k přílišné soutěživosti. Snaží se skrz své podřízené v první řadě předehnat ostatní týmy a nemají problém dokonce jejich práci pro vlastní prospěch sabotovat. Že de facto šlapou po práci své vlastní společnosti, jim buď nedochází, nebo je jim to jedno.

Manažer na úrovni má nadhled a svou práci v první řadě podřizuje prospěchu společnosti jako celku. Proto je vždy otevřen spolupráci či pomoci ze strany manažerů dalších týmů. Zároveň se k tomu snaží vést své svěřence.

10. Je rozhodný a má silný tah na branku

Impulzivnost budete u dobrého manažera hledat marně, rozhodnost však u něho najdete vždy. Nelituje času, aby se seznámil se všemi fakty i názory a perspektivami svého týmu. Jakmile ale padne rozhodnutí, na nic nečeká a sešlápne plyn na podlahu, byť s jeho rozhodnutím třeba ne všichni souhlasí. Bere je totiž jako plnohodnotný závazek.