Víte, pro jakou práci se (ne)hodíte?

Víte, pro jakou práci se (ne)hodíte?

Není žádnou výjimkou, když lidé dělají práci, která jim nesedí. Podle průzkumů Gallupova ústavu téměř dva ze tří v ní postrádají motivaci, čtvrtina je tzv. vyhořelá nebo k tomu směřuje. Jen asi 13 % vykonává činnost, ke které se opravdu hodí. Pro ostatní je jejich profesní pozice často nevhodná, nudná a vyčerpávající, což je údajně příčinou až třetiny případů nízké pracovní výkonnosti.


Jen asi 13 % vykonává činnost, ke které se opravdu hodí.


Přitom by stačilo velmi málo – vědět, co opravdu umím (jaké mám kompetence), a co bych chtěl nebo chtěla dělat (v čem spatřuji motivaci). A pochopitelně to nejdůležitější, najít pozici odpovídající tomuto zjištění. Máte také pocit, že je pro vás vaše práce nezajímavá a bezperspektivní? Váháte, zda byste se lépe uplatnili v administrativně, marketingu, managementu nebo úplně jinde?

Vědět, co opravdu umím


Existuje řada způsobů, jak objektivně a rychle zhodnotit své schopnosti i dovednosti a zjistit, k čemu máte nejlepší předpoklady. Jedním z nich je on-line psychometrie, tedy diagnostika, která vaše kvality porovná s ostatními lidmi. Podobnou možnost pak poskytují například assessment nebo development centra.

Allianz Assessment nebo development centrum


Rozvojové programy nabízejí také mnohé vysoké školy. Kariérní cílení přitom není zdaleka jen záležitostí pro jejich absolventy a lidi na začátku pracovní kariéry, právě naopak. Bouřlivý rozvoj techniky, služeb i obchodních vztahů vyžaduje neustále zdokonalovat své znalosti a schopnost uspět na pracovním trhu.

Stále více lidí si přitom uvědomuje, že žádnou profesní činnost nelze dlouhodobě vykonávat jen kvůli penězům, bez toho, aby je také bavila a přinášela jim uspokojení. Někteří to vědí už od začátku své kariéry, jiní k tomu dospějí časem. Mnohé však záleží i na prozíravém přístupu zaměstnavatelů – neměli by hledět jen na životopis uchazečů o práci, ale zjišťovat také jejich skutečný profesní i osobnostní potenciál.

Někteří to vědí už od začátku své kariéry, jiní k tomu dospějí časem.