Obchod není monolog, ale výsledek dialogu

Obchod není monolog, ale výsledek dialogu

Dřív než se rozhodnete stát obchodníkem, měli byste si položit několik otázek a odpovědět si na ně pokud možno kladně. Máte-li chuť, odvahu a energii, obchod vás přivítá s otevřenou náručí v jakémkoli fyzickém věku, ale má i svá úskalí, na která byste měli být připraveni.


Disponujete dostatečnou finanční rezervou?

Na vašem kontě by měly být aspoň tři měsíční platy pro období, kdy skončíte s předešlou prací a novou ještě nezískáte. A to i v případě, že jste ještě svobodní, bez závazků a žijte stále u rodičů. Věnovat se obchodu vyžaduje totiž i jisté počáteční náklady, na nový outfit například, na útratu při obchodních schůzkách, a také proto, že vaše odměny v nové profesi zpočátku asi nebudou zrovna závratné. Může se stát, že budete nuceni žít nějaký čas jen z úspor.

Cítíte v sobě vůli motivovat se k úspěchu?

Dobrý obchod se bez motivace neobejde. Hlavně v počátcích, kdy se častěji než kdy jindy setkáte s neúspěchem, ale i později, třeba kvůli nebezpečí „vyhoření“. Nesmíte se nechat odradit a i po nezdaru se pro každý další telefonát nebo obchodní schůzku vybavit optimismem, vírou v úspěch, protože malomyslnost často vede k neúspěchu.

Dokážete se vyrovnat s případným neúspěchem?

Úspěch v obchodě vyžaduje kromě odborných znalostí a umění jednat také vůli a vytrvalost, schopnost poprat se s překážkami, které se často zdají být nezdolatelné. Cesta k němu vede občas i přes období neúspěchu, zejména v počátečních fázích (chvíli může trvat, než se dokážete „chytit“), ale ani později nebudete vůči nezdarům imunní. Pokud se však dokážete zlepšovat, učit se ze zkušeností svých i druhých, bude toto riziko výrazně menší.

Stane se pro vás obchod něčím jako životním stylem?

Na rozdíl od minulosti dnes už nemůže být úspěšným obchodníkem každý, kdo si zamane. Být nejlepší vyžaduje perfektně znát svůj produkt, umět jednat se zákazníky a pracovat se stoprocentním nasazením. Přitom zákazník nesmí mít pocit, že vám jde jen o osobní prospěch. Musíte ho přesvědčit, že mu nabízíte nějakou přidanou hodnotu. Kromě jiného vám v tom pomůže i pozitivní přístup, úsměv a schopnost empatie. Chcete-li uspět, pro svou obchodní činnost se prostě budete muset nadchnout, aby nebyla jen prací, ale i součástí vašeho životního stylu.

Umíte nejen poslouchat, ale i naslouchat jiným?

Umění naslouchat je výjimečné. Téměř každý si myslí, že je ovládá, ale většinou si plete naslouchání s posloucháním, což je velký rozdíl. Naslouchat předpokládá nejen slyšet, ale taky rozumět tomu, co říkají druzí, zamyslet se nad tím, pochopit, o co jim jde, a reagovat pro ně přijatelným způsobem. Obchod tedy nevzniká v monologu, ale je výsledkem dialogu.

Jste schopni zaujmout a přesvědčit v telefonu?

Jednou z podmínek úspěšného obchodu je umění domluvit si obchodní schůzku. Významnou roli v tom sehrává telefon, to by měl být váš přítel. Hledět na něj dlouze a přemlouvat se k vytočení čísel totiž není nejlepší řešení. Telefonování se pro vás musí stát svého druhu zábavou – vytvářejte si modelové call scripty – scénáře vedení hovoru s klienty a modifikujte je s ohledem na jejich reakce. Nebude také na škodu pořídit si hands-free, protože telefonovat a mít při tom volné ruce je daleko příjemnější.

Pokud si na všechny výše položené otázky dokážete upřímně odpovědět kladně, můžete se do obchodu pustit s vědomím, že máte dobré předpoklady v něm uspět. Ale vězte, že to je jen začátek …

Svět patří těm, co se neposerou - Charles Bukowski