Měňte zaměstnání častěji, podpoříte svůj kariérní růst!

Měňte zaměstnání častěji, podpoříte svůj kariérní růst!

Čeští pracovníci, pokud mohou, raději zůstávají v jedné firmě dlouhé roky. Mění svého zaměstnavatele méně často než například lidé v USA či na západ od našich hranic. Přitom by jejich kariéře prospělo, kdyby jednou za čtyři roky práci změnili.


S nejmenší frekvencí střídají lidé v ČR práci v oborech, které se zabývají penězi, tedy především ve finanční a v účetní sféře, dále pak ve strojírenství, farmacii a zdravotnictví. Naopak nejčastěji mění místa lidé z marketingu a obchodu, informačních technologií, gastronomie a cestovního ruchu.

Cílená „fluktuace“ nemusí být na škodu

Nedávný průzkum agentury Grafton Recruitment na téma pracovních preferencí Čechů ukázal, že zaměstnanci u nás považují za nejrozumnější období pro změnu práce 6 let. Oborníci z oblasti personalistiky však doporučují kratší interval. Z pohledu budování kariéry, příležitosti něco se naučit a získat optimální finanční ohodnocení je nejlepší zůstat na jednom pracovním místě asi po dobu 4 let.
Na rozdíl od zemí západní Evropy převládá v ČR stále jakási pomyslná averze vůči těmto změnám, mj. i proto, že v dřívějších letech byli lidé, kteří častěji měnili práci, považováni za fluktuanty. Dnes naopak personalisté oceňují bohatší profesní praxi uchazečů a „provinilé“ pocity přetrvávají spíš u zaměstnanců střední a starší generace.

Mladí mění práci bez skrupulí

S častější změnou zaměstnání nemá problém především nejmladší generace pracujících, tedy těch,
kteří se narodili po roce 1982. Ukazuje se, že jim nevadí jak změna zaměstnavatele, tak ani pracovní pozice a zaměření kariéry. „Moderní kariéra“ je dnes definována právě vysokou pracovní mobilitou. Ochota měnit práci je pro další růst celé ekonomiky klíčová. Když lidé nelpí na svých pozicích, může se pracovní trh víc rozpohybovat a vytvořit tlak na zaměstnavatele, aby pracovní místa ocenili lépe. Pokud chce totiž zaměstnanec zvýšit mzdu nebo postoupit v kariéře, s mnohem větší pravděpodobností toho dosáhne u nového zaměstnavatele, než u dosavadního.