Jak se chrání korporace před odposlechy dnes? Stejně jako v antickém Římě

Jak se chrání korporace před odposlechy dnes? Stejně jako v antickém Římě

Není snad dne, abychom se neseznámili s nějakým novým pojmem. Pokud pro vás mezi ně patří i sousloví sound masking a chcete vědět, co to je, čtěte dál. Obsah tohoto relativně mladého výrazu je ale, na rozdíl od názvu, velmi starý. Jeho historie sahá až do antického Říma.


Ve finančních ústavech, v lékařských zařízeních, na poštách a v dalších úřadech se můžeme setkat s tzv. diskrétními zónami. Mají zajistit, aby privátní informace, které sdělujeme pracovníkovi „za přepážkou“, zůstaly opravdu soukromými a náš rozhovor nevyslechl nikdo nepovolaný. „Čára na zemi“ však obvykle moc neřeší.

Zatímco do ochrany záznamů a důvěrných dat klientů investují různé instituce nemalé prostředky, diskrétní informace odsud mohou unikat naprosto banálním způsobem. Řešení však existují a jedním z účinných může být i technologie maskování zvukem, neboli sound masking. Dokáže tzv. diskrétní zóny odstínit tak, aby bylo obtížné vyslechnout či lépe řečeno porozumět konverzaci, která zde probíhá, a aby tedy údaje klientů zůstaly opravdu neveřejné. Navíc tato technologie zajistí soukromí bez nákladných úprav interiéru či přestaveb.

Tento jednoduchý princip využívali už staří Římané, když své domy odstiňovali od rušné ulice zvukem fontány.

Maskování zvukem funguje tak, že se do požadovaného prostoru vysílá uniformní tichý zvuk připomínající šum větru. Je upraven do pásma lidské řeči a optimalizován, aby překrýval probíhající komunikaci. Rozhovor je pak obtížnější vyslechnout.“

Tichý šum, který po čase přestanete vnímat, překrývá konverzaci ve vzdálenosti od asi 3,5 m. Technologie je téměř neviditelná a nezasahuje rušivě do podoby interiéru. Jde o tzv. emitory (malé reproduktory vysílající „šum“) a centrální ovládací jednotku. Podle velikosti prostoru a na základě vypracované studie optimálního rozmístění lze sound masking nainstalovat během několika hodin či dnů. Zařízení je bezúdržbové a nevyžaduje žádné zásahy obsluhy. Systém je energeticky velmi úsporný; má spotřebu menší než běžná žárovka.

Přes zavřené dveře už uniklo nejedno tajemství.

Využití sound maskingu se kromě zdravotnictví a finanční sféry nabízí také pro prostory typu open space – call centra, knihovny i kanceláře. A rovněž pro jednací místnosti. Přes zavřené dveře už uniklo mnoho informací. Pokud však místnost odstíníte zvukem, komunikaci za dveřmi nelze identifikovat.

Tvůrcem moderního sound maskingu je americká společnost CSM.