6 opor krásného (nejen) partnerského vztahu

6 opor krásného (nejen) partnerského vztahu

Je pro krásné a fungující dlouhodobé partnerství dostačující láska? Často tomu lidé, hlavně v mládí, slepě věří. S pouhými city ale váš vztah dlouho nevydrží. Potřebuje také důvěru, respekt i vzájemnou podporu. Nechcete-li, aby dřív či později ztroskotal vinou neznalosti, seznamte se s 6 pilíři, o něž se musíte opírat. Snad 99 % lidí, kterým se rozpadají vztahy, se dopouští chyby, že to nečiní.


1. Důvěra

Než vykrystalizuje do čisté podoby, trvá to roky. Naše srdce a mozek se v průběhu let ocitají ve vzájemných konfliktech – srdce ukazuje určitým směrem, ale mozek dokáže jeho správnost zpochybnit. V praxi to může vést i k žárlivosti vůči potenciálním sokům a sokyním.

I když jste o své vyvolenosti pro partnera přesvědčeni, nepřestávejte budovat vzájemnou důvěru. Naslouchejte si, respektujte se, nekontrolujte tajně jeden druhému telefony nebo e-maily, řešte problémy společně a s chladnou hlavou.

2. Pochopení

Po letech vztahu bude všechno jinak. Časy se mění, prostředí také a ani vy a váš partner tomu neuniknete. Zažijete mnoho proměn – některé k lepšímu, jiné k horšímu. A aby váš vztah fungoval dál, bude to mj. vyžadovat i mnoho oboustranné tolerance. Mějte plné pochopení pro vývoj partnerovy osobnosti.

3. Respekt

V kvetoucím vztahu nemají místo věty jako „můj problém je závažnější“ nebo „tvoje pocity jsou směšné“. Každý z vás se musí vypořádávat s emocemi, které jsou pro něho důležité, a oba potřebujete být vyslyšeni. Zajímejte se o partnerovy pocity a naslouchejte jim. Posilujte v něm jistotu, že se vám může kdykoliv s čímkoliv svěřit.

4. Komunikace

Ventilujte své pocity a hnutí mysli bez ostychu. Každý, kdo touží po dlouholetém vztahu, musí mít před partnerem tuto svobodu. Nejde ale jen o vyjadřování myšlenek a pocitů, musíte být na druhé straně ochotni také k naslouchání a respektu.

5. Možnost trávit čas sám/sama

Nejcitlivější v partnerských vztazích jsou mladí lidé. Snadno je rozladí např. touha toho druhého vyrazit si někam „sólo“ nebo strávit víkend u prarodičů. Pokud se váš partner chce sám setkat s přáteli, nehledejte za tím automaticky útěk od vás. Naopak, povzbuďte ho. Je chyba zaměňovat lásku za chorobnou oddanost.

6. Podpora

Hodlá-li váš partner skoncovat s prací v „korporátu“ a postavit se na vlastní nohy, nejspíš netouží po ničem jiném než po povzbuzení z vaší strany. Bezpodmínečná podpora vytváří u protějšku pocit bezpečí, vědomí, že se na vás může vždy spolehnout. Podporujte se navzájem při každém důležitějším životním kroku.