Nevěříš....nemáš

Nevěříš....nemáš

Nemůžete dosáhnout úspěchu, pokud nevěříte, že je to ve vašich silách. To by bylo jako rozjet se s automobilem při zatažené ruční brzdě. Mohli byste šlapat na plynový pedál sebevíc a auto v nejlepším případě popojede malý kousek, nakonec se motor zastaví.


Jakpak by asi dopadl běžec na závodní dráze, kdyby si cestou mumlal: „To nedoběhnu!“ Jistě jste si všimli, že občas některý vzdá závod ve chvíli, kdy uvidí záda svých hlavních soupeřů. To proto, že přestal věřit v úspěch.

Co platí ve sportu, platí samozřejmě i v životě a práci. Nelze vyhrát závod s olověnou koulí malověrnosti na noze. Možná jste už někdy slyšeli o zákonu, který je vyjadřován poměrem 80 : 20. Kupodivu funguje v mnoha oblastech – např. dvacet procent lidí vlastní osmdesát procent majetku, dvacet procent zákazníků vám přinese osmdesát procent tržeb a tak dále. Tento zákon platí i v mechanismu úspěchu:

80% prodejců skončí po jednom až třech neplodných jednáních. Zato zbylých 20% se dokáže přes neúspěchy přenést, a má pak na svém kontě 80% obchodních úspěchů.


Mějme ale na paměti, že víra jev křehký a slabý. Není-li povzbuzována, brzy zeslábne a zanikne. Táborníci vědí, že nestačí přiložit hořící zápalku k hraničce vlhkého dříví. Je třeba plamínek rozfoukávat tak dlouho, až se pořádně rozhoří a poradí si i s velkými poleny. Stejné je to i s vaší vírou v úspěch. Chcete-li, aby pořádně plápolala, musíte přidat nadšení.

Jistý Frank Bettger vyprávěl, jak dvakrát málem přišel o místo – jednou jako hráč baseballu, podruhé coby prodejce životních pojistek. Co mu pomohlo? Přidal nadšení. Rozsvítil se, rozběhl, zvýšil na tempu hovoru. Vyneslo mu to mezi spoluhráči přezdívku „Motor Bettger“ i první prodanou pojistku.

Někteří lidé dovedou vzplanout nadšením, bohužel jen na krátkou dobu. Jako když do ohně stříknete trochu benzínu – bouřlivě vzplane, pak zaplápolá a zhasne. Takové jedince přechází nadšení v okamžiku, kdy narazí na první překážku. Jejich reakce je vždy stejná: „My jsme věděli, že to tak dopadne. Neměli jsme se do toho vůbec pouštět!“

Překážky nejsou od toho, abyste nad nimi bědovali

Vraťme se ještě pro pochopení funkce překážek na závodní běžeckou dráhu. Myslíte, že jsou na ní proto, aby závodníkům polámaly nohy a donutily je vzdát se? Nikoli, ale proto, aby mohl vyniknout ten nejdovednější a také ostatní měli dobrý pocit, že tak náročnou trať zvládli. Každá překonaná překážka je přece přibližuje k cíli!

Stejné je to s překážkami ve vaší práci. Nejsou od toho, abyste svou cestu k úspěchu vzdali. Naopak, jejich překonávání zvyšuje vaše sebevědomí a vede vás k cíli. Reálný život bez překážek prostě není možný a je určitě lépe naučit se je překonávat, než nad nimi bědovat.

Co když ale přes všechno snažení přijde neúspěch?

Nikdo není jen úspěšný. S využitím výše popsaného můžete sice míru úspěšnosti zvýšit, ale neúspěch vyloučit nelze. V životě se holt občas zamračí a slunce vystřídá déšť. Ostatně, bez něho by všechna zeleň uhynula. Ani vy nemůžete být stále úspěšní, jinak by vaše nadšení bylo vystřídáno samozřejmým přijímáním úspěchu a leností. Naučte se tedy neúspěch považovat za výchozí bod k úspěchu. Pokud vám něco nevyšlo, začněte hned s vírou v úspěch intenzivně pracovat na něčem jiném.

Občasný neúspěch také naznačuje, že práce na vašem úspěchu nikdy nekončí. Mnoho pomazaných hlav v dějinách poznalo na vlastní kůži, že dostat se na dědičný trůn je poměrně snadné, ale nesmírně obtížné je dlouhá léta se na něm udržet. Stejné je to i s úspěchem. Řada lidí přes noc zbohatne, aniž přesně vědí jak. Můžete se ale vsadit, že devadesát procent z nich bude za rok nebo za pět let zase na mizině.

Dejte pozor! Pýcha vždy předchází pád

Výherci peněz v loterii je pravidelně rozházejí. Veleúspěšní podnikatelé skončí život v rozbitém rychlém automobilu. Od kdysi oblíbených obchodníků se zákazníci odvracejí, protože se z nich stali pyšní povýšení diktátoři. Všichni tito lidé nezvládli svůj úspěch a povýšili své Já nad okolí. Narušili rovnováhu, která vládne ve vztahu jedince ke společnosti. Zapomněli, že úspěch nezávisel jen na nich, ale i na tom, jak dokázali tuto rovnováhu udržovat. Lidové úsloví říká, že „Pýcha předchází pád!“ Vyvarujte se tedy pýchy a kdykoliv ji u sebe objevíte, zpozorněte, neboť riziko vašeho pádu se zvýšilo! A pomněte, že bez ostatních lidí byste žádného obchodního úspěchu nedosáhli, protože na obchodování musejí být vždy nejméně dva.

Být úspěšný znamená také svůj úspěch zvládnout...