Proč agilní myšlení?

Proč agilní myšlení?

Dění kolem nás i uvnitř firmy se dnes vyznačuje velkou dynamikou a neustálými změnami. Prakticky denně jsme nuceni učit se něčemu novému a přizpůsobovat se situaci. Chce-li být jakýkoliv lídr úspěšný, musí při vedení svých spolupracovníků brát tyto skutečnosti v potaz.


V některých obdobích, zejména krizových, lze zaměstnance vést „pevnou rukou“. V běžných podmínkách však bývá přínosnější dopřát jim víc autonomie a pravomocí. Manažer by tedy měl dát lidem ve svém týmu možnost rozhodovat se a jednat samostatně. Tím také povzbudí jejich chuť rychle reagovat na měnící se podmínky.

Agilita umožňuje lépe předvídat změny a reagovat na ně

Podstatou agilního myšlení je zájem učit se a zlepšovat věci. Lídr by proto měl ve spolupracovnících podněcovat zvědavost a touhu aktivně přistupovat k novým příležitostem. Musí v tom ale samozřejmě jít příkladem a ukazovat jim, jak na to.

Poprvé se tento způsob řešení problémů objevil v oblasti informačních technologií. Hlavním smyslem bylo zrychlit a zlepšit vývoj softwaru. Dnes je obecně základem agility schopnost předvídat nové příležitosti a umění reagovat na výzvy. A to tak, že rychle a efektivně.

Jak poznáte, že dokážete agilně myslet?

Pokud chcete zjistit, zda jste schopni agilně myslet, musíte si kladně odpovědět na několik základních otázek:

Podporujete v týmu spolupráci a autonomii?
Akceptujete mírné riziko a očekáváte takové chování i od ostatních?
Upřednostňujete a ceníte si flexibility?
Víte, že chybovat je lidské, počítáte s tím a uznáváte, že není nutné za chybu hned trestat?

Hodláte-li implementovat agilní přístup do vašeho pracovního týmu, měli byste odstraňovat bariéry a dát všem jeho členům přiměřené pravomoci. Potlačí se tak negativní vliv hierarchie a více budou oceňovány kreativní nápady.

Pracovník, který ví, že na jeho názorech záleží a že má určité pravomoci, bude po určité době aktivnější a víc se solidarizuje jak s pracovním týmem, tak s celou organizací.